GDPR aruanne vastavalt Euroopa Liidu Määrusele 2016/679

Bait Partner OÜ poolt peetava müügi ja turunduse registri aruanne.

 1. Andmetöötleja

 Bait Partner OÜ

Reg. nr 10973181

Ehitajate tee 108, 12915, Tallinn, Eesti

telefon +372 808 900

Meil on õigus teha selles aruandes muudatusi, postitades sellele lehele uue aruande.

 1. Nimi ja sihtmärk või register

Bait Partner OÜ müügi ja turunduse register. Me puutume oma registris kokku üksnes klientide ja Bait Partner OÜ potentsiaalsete klientide esindajate andmetega.

Registri peamine eesmärk on pakkuda lahendusi ja teenuseid, tooteuuendusi, kriitilise tähtsusega infovoogu, kutseid üritustele, koolitusi, messe ja muud potentsiaalselt huvitavat informatsiooni. Meie eesmärk on pakkuda Teile kõige põnevamaid ja uusimaid uudiseid Teile huvi pakkuvas valdkonnas, arendada Teie ootustega kooskõlas olevat tootevalikut ja lahendusi ning pakkuda Teile parimat kasutuskogemust. Me hindame Teie tagasisidet ja osalust, mistõttu kasutame seda registrit üksnes turunduse ja toodetega seotud uuringute ja küsimustike tegemiseks.

Me hindame teie privaatsust ja saadame Teile üsknes asjakohast informatsiooni, mis oleks seotud Teie töösuhte, organisatsioonilise profiili, koolituste või huvidega, mille olete meile avaldanud.

Lisame Teid oma registrisse lepingus nimetatud kontaktisiku või kliendina, et pakkuda Teile lepingu täitmiseks vajalikku informatsiooni ja teenindada Teid vastavalt. Loodame, et suudame lisada väärtust meie poolt edendatud lahenduste näol.

Kõigil teistel juhtudel töödeldakse Teie isikuandmeid üksnes Teie nõusolekul.

 1. Registri informatsiooniallikad

On mitmeid allikaid, mille läbi Teie andmed on meie registrisse ilmunud.

Esiteks, Olete ise meiega oma informatsiooni jaganud, kas siis kohtumistel, messidel, koolitustel või meie veebilehe vahendusel

(www.bait.ee, www.baitpartner.eu, www.ornet.eu)

Teiseks, Teie informatsioon on avalikult saadaval Teie tööga seotud veebilehel või avalikult kontrollitud meediumites (telefoniraamatud, teatud tegevusaladega seotud organisatsioonide liikmenimekirjad)

Veel üks võimalus on, et Teie tööandja on Teie kontaktinformatsiooni meiega jaganud. Eesmärgiga koos ettevõtlust arendada.

Juhul, kui soovite osta meie tooteid või kasutada teenuseid, on meil selleks tarvis Teie isikuandmeid. Ilma isikuandmeid jagamata ei saa me Teile pakkuda teenust täies mahus.

Meie lehekülg kasutab küpsiseid, et pakkuda Teile kõige sobilikumat informatsiooni ja parandada kasutuskogemust. Küpsiste kasutamist leheküljel saab piirata. Pange tähele, et sellisel juhul pole kõik teenused Teile saadaval.

 1. Registriandmete sisu

Meie register sisaldab järgnevaid andmeid:

 • Põhiline informatsioon: nimi, perekonnanimi, ettevõtte aadress, ametikoht, telefoninumber, mobiiltelefoni number, skype, e-posti aadress
 • Ettevõtte informatsioon: ettevõtte nimi, kontaktandmed, registreerimise ja VAT numbrid, tegevusala, meie toodete ja teenustega seotud rajatiste numbrid ja muu avalik informatsioon.
 • Toodete ja teenuste päringud. Pakkumused, hankedokumendid.
 • Ostutellimused
 • Arve esitamise prtoseduuriga seotud informatsioon ja kontaktandmed. Arved, saatelehed, tellimuse kinnitused.
 • toodete hoolduse ja garantii lepingud ning ostuajalood.
 • Klientide koolitustunnistused, tagasisidevormid, tagasiside analüüsimise tulemused.
 • Toetus- ja garantiijuhtumite andmed
 • Suhtlused klientidega, kui need on vajalikud tellimuste ja lepingute täitmiseks
 • Veebilehtede või muude elektrooniliste teenuste juures kasutatud meetmetega seotud informatsioon
 • Koolituste, seminaride jms registreeringud.
 1. Andmeedastus

Bait Partner on pühendunud meie kasutuses olevate andmete kaitsmisele. Me ei edasta andmeid teistele töötlejatele või registripidajatele. Ametnikele ja valitsuse esindajatele, kel on õiguslik alus meiega ühendust võtta ja andmeid nõuda, esitatakse andmed vastavalt seadustele ja määrustele.

Meil on õigus anda arve esitamisega seotud informatsiooni selleks määratud ja sertifitseeritud kolmandatele osapooltele elektrooniliste arvete esitamise ja pangaprotseduuride läbi viimise eesmärgil.

Informatsiooni või registri osasid ei levitata väljaspool EL-i.

 1. Registris olevate andmete hooldus ja kaitse, peetumisaeg

Kogu Bait Partner OÜ registrites olev informatsioon on konfidentsiaalne ja sellele tagatakse ligipääs üksnes töötajatel, kelle tööülesanded nõuavad nende andmete kasutamist. Andmetele ligipääsevate töötajate suhtes kehtib andmete konfidentsiaalsena hoidmise kohustus. Nad on saanud vastava koolituse ja allkirjastanud dokumendid, mis tõendavad, et nad on seda kohustust mõistnud. Kõik töötajad on kohustatud järgima teatud andmeturve protseduure ja privaatsuspoliitikaid.

Andmeid säilitatakse meie Eestis asuvas Tallinna peakorteris. Andmebaasis olevaid andmeid kaitstakse nõuetekohaselt tulemüüride, salasõnade ja teiste andmekaitse tehniliste meetmetega.

Vanad ja ebavajalikud andmed hävitatakse seda tüüpi andmetele sobival viisil. Me säilitame andmeid ja dokumente üksnes GDPR-i (isikuandmete kaitse üldmääruse) poolt lubatud ajani. Meil on seaduslik kohustus säilitada mõningaid andmeid kauem kui GDPR-i poolt lubatud aeg ette näeb, nt raamatupidamisega seotud andmed või Kvaliteedijuhendis osutatud konkreetsed andmed.

Me parandame Teie soovil või oma initsiatiivil kõik ebatäpsed, mittevajalikud, poolikud või aegunud andmed.

 1. Andmeomanike õigused

Me töötleme Teie andmeid Teie nõusolekul. Teil on õigus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta. See ei muuda kõiki eelnevaid andmetöötlusi ebaseaduslikuks, kuid keelab kõik tulevased andmetöötlused, välja arvatud juhul, kui töötlemiseks on seaduslik alus.

Teil on õigus keelata oma andmete kasutamist meie otseturustamisega seotud tegevustes. Sellest otsusest meile teada andmiseks kasutage teabelehes olevat tellimuse tühistamise linki.

Teil on õigus kontrollida meie andmebaasis olevaid Teie kohta käivaid isikuandmeid ning nõuda nende dokumentide koopiaid. Need dokumendid peavad sisaldama üksnes Teie andmeid. Sellised taotlused tuleb esitada kirjalikus vormis, allkirjastada ja adresseerida meie klienditeenindusele. Sellise taotluse korral on meil õigus nõuda Teilt isikut tõendavat dokumenti. Seda keelavate õigusaspektide esinemise korral me teavitame teid nendest.

Bait Partner OÜ vastab kõigile Teie teabenõuetele 30 päeva jooksul.

Vastavalt seadusele on Teil õigus nõuda andmeedastust, Teie isikuandmete kasutamise piiramist ning Teie andmete parandamist, ja me teeme seda ilma tarbetute viivitusteta ja vastavalt seadusele.

Kõik Teie andmete kohta käivad ja andmetöötluse taotlused tuleb saata:

Bait Partner OÜ

Andmekaitse

Ehitajate tee 108, 12915, Tallinn, Eesti
sales@baitpartner.eu

GDPR -i ja DPO küsimustega tegelev kontaktisik
Inga Moreva    inga.moreva@baitparter.eu

30.05, 2018, Tallinn