ORNet Pathology on süsteem, mis võimaldab proovivõtmise protsessist pildi ja videomaterjali salvestamist, proovi identifitseerimist ja audiokirjelduse lisamist.
Uuringu – ja patsiendiandmete sidumine proovimaterjaliga ning täiendava informatsiooni lisamine pildile.
Laborisse saadetud proovimaterjali õigsuse ja vastavuse kontroll. Informatsiooni  võimalik sisse lugemine ribakoodi lugejaga. Automaatne kassettide numereerimine LIS integratsiooni puhul.Kassettide ja proovianumate loendur kasutatud proovianumate ja kassettide järelkontrolliks, vajadusel uute kassettide lisamine uuringule.
Proovimaterjali ülesvõtete markeerimine, mõõtmete ja kirjelduste lisamine. Piltidele proovianumate ja kassettide numeratsiooni lisamine. Pildi ja sellega seotud informatsiooni salvestamine ning pildiarhiivi saatmine.
ORNet Pathology tarkvara on disainitud ja arendatud tihedas koostöös eriala spetsialistidega. Arvestatud on patoloogia töövoogude spetsiifikat ja pööratud tähelepanu vajadustele, mis tõhustavad patoloogide tööd ja tagavad kvaliteetse lõpptulemuse. Mitmed funktsioonid tööks proovikassettidega – proovianumate ja kassettide numereerimine ning numeratsiooni märkimine proovimaterjali ülesvõttele.Olemasolevale uuringule uute kassettide lisamine. Tellitud ja kasutataud kassettide loendur.Pildile mõõtmete ja kirjelduste lisamine. Tarkvara kasutajaliides on ülesse ehitatud selgelt ja loogiliselt, mis lähtub patoloogi tööprotsesside tööde järjekorrast. Lokaalses keeles kasutajaliides.
ORNet Pathology süsteemi saab kasutada nii makro patoloogia töökohal, kui lahanguruumis.

Loe lähemalt